Fakta om plast

Plastens egenskaper och miljöpåverkan

Plastprodukter tillverkade av polyeten är plaster uppbyggda av kol och väte. Detta ger dem otroliga bra användnings- och miljöegenskaper. Det arbetas dessutom ständigt för att utveckla materialegenskaper och tillverkningsmetoder för att höja kvaliteten och förbättra för miljön ytterligare. Ett exempel är att på 15 år har vikten på insatspåsar för papperskorgar minskat med mer än 60 procent!

Plast – effektivt och energisnålt

Plast är ett resurseffektivt förpackningsmaterial som ger ett bra skydd trots mycket liten materialåtgång. Med plast kan man tillverka komplicerade produkter i ett enda moment. Tillverkning av plastråvara och plastprodukter kräver betydligt mindre energi än många av alternativen, eftersom tillverkningsprocessen oftast är mycket enkel och snabb. Plast är lätt. Lägre vikt innebär sparad energi, i både frakt- och tillverkningsledet.

Hälften av alla västeuropeiska varor förpackas i plaster. Dessa förpackningar motsvarar i vikt endast 17% av de totala förpackningarna. Dessutom står plast för endast sju procent av hushållssoporna. Användningen av lätta plastförpackningar innebär exempelvis att världens bränsleförbrukning hålls nere. Uppskattningar visar att energiförbrukningen i samhället skulle fördubblas om dagens plastförpackningar ersattes med alternativa förpackningsmaterial.

Plast – lång livstid med flera funktioner

Plaståtervinning är något som blir allt vanligare, detta för att minska miljöpåverkan och oljeberoendet. Dock bör nämnas att plasttillverkning och detta innefattar all plast så som plast även i tex. fordonsindustrin m.m. konsumerar enbart ca 4 % av all råolja medan bränsle konsumerar 87%.

När plastprodukterna har använts kan upp till hälften av den energi som gick åt vid tillverkningen återvinnas. Den energi som utvinns ur plasten ersätter det bränsle som annars skulle behövas för att exempelvis värma våra hus. Energiinnehållet i samma kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.

Fördelen med plaster är att de först används till något nyttigt innan de blir till värdefull energi.

Plastprodukter kan användas om och om igen, vi gör nya produkter av dem eller omvandlar dem till energi genom mekanisk, kemisk bearbetning eller energiåtervinning. Polyeten- och polypropenplaster är bra bränslen med samma energiinnehåll som eldningsolja och vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid då plasten enbart består av kol. Råoljan kommer på så vis till nytta två gånger, först som förpackning och sedan som energikälla.

Enligt beräkningar återvinns ca 80 % av alla plastförpackningar i Sverige varav knappt 40 % materialåtervinns och resterande energiåtervinns.

Forskning och utveckling

Plast kan även tillverkas av förnyelsebara råvaror. Idag är dessa så kallade ”bioplaster” förhållandevis dyra och används därför endast inom vissa specialområden. Men forskning och utveckling pågår i syfte att bättre anpassa bioplasterna till marknadens krav.

Polypac värnar aktivt om miljön – kontakta gärna oss för en genomgång av ett mer miljövänligt alternativ!

Vill du fråga oss något eller är bara nyfiken?

Det vi inte kan ta fram, finns inte. Och det kan vi också ordna.
mika-polypac-kf
Mika Spanedal

VD, Polypac

+46 70-778 41 12
mika@polypac.se

Prenumerera på vårt nyhetsutskick

Ta del av nyheter, aktuella kampanjer och erbjudanden.

    Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service gäller. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår gdpr.

    Ring oss gärna på:

    08-531 704 00