Vi kan förpackat bäst!

Ring oss gärna på:

08-531 704 00

Kvalitet

Polypac är självklart kvalitetscertifierat enligt ISO9001:2015 samt miljöcertifierat enligt 14001:2015 inom framtagning och försäljning av kundanpassade plastförpackningar. Här är våra certifikat: ISO Certifikat Sv ISO Cert 14001 Sv

 

Kvalitetspolicy

Polypac AB ska leverera produkter och tjänster som minst uppfyller våra kunders ställda krav och förväntningar då vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Detta innebär att:

Vi ska säkerställa att vi förstår kundens behov genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden.

Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.

Medarbetarna vidareutvecklar sig kontinuerligt inom företagets kompetensområden.

Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.

Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.

Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande författningskrav.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.