Vi kan förpackat bäst!

Ring oss gärna på:

08-531 704 00

Miljö

Våra produkter tillverkas i huvudsak av polyeten. Polyeten är lätt att återanvända och tillverka nya produkter av. Det flesta svarta sopsäckarna är tillverkade av återvunnen polyeten. När en polyetenprodukt till slut inte längre används går den till förbränning och utnyttjas på så sätt som energi i våra värmeverk. Hade man tagit bort plasten som accelerator vid värmeverken skulle man istället bli tvungen att tillföra stora mängder brännolja. Vid förbränning av polyeten bildas endast koldioxid och vatten.

Polypacs verksamhet präglas av hög miljömedvetenhet och en självklarhet är att vi alltid uppmärksammar er om det bästa miljövalet. Vi är självklart miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 se vårt certifikat: ISO Cert 14001 Sv

I en avhandling publicerad av KTH 2010 finns en djupgående analys av ”Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall”.
Avhandlingen är ett projekt på uppdrag av Naturvårdsverket m.fl. och hela avhandlingen hittar du här eller via kth.se.

Vill du läsa mer om plast så finns här samlat 16 sanningar om plast. Om du vill veta mer så tveka inte med att kontakta oss: 16_sanningar

Miljöpolicy

Polypac har antagit följande miljöpolicy:

 • Vi har ett åtagande om ständig förbättring
 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav
 • Polypac skall arbeta i förebyggande syfte
 • Vi har fokus på vår faktiska miljöpåverkan

Samt vi skall sträva efter att:

 • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi och transportområdet
 • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet
 • Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet
 • Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslår miljöriktiga material och metoder för våra kunder
 • Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig resurshushållning
 • Vid inköp, granskar vi och utvärderar vi det tänkta materialets inverkan på miljön
 • Vi har inga skadliga ämnen i vår verksamhet
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall
 • Vi säkerställer att hantering av miljöfarligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt
 • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och vid köp av nya tjänstebilar beaktar vi miljöbelastning vi val av bil.
 • Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras
 • Vi skall överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser